title
Merejää tüüpide pindalade arvutamine ja nende ajalis-ruumilise muutlikkuse hindamine RiigiIlmateenistuse merejääkaartide põhjal
Spatiotemporal variation of different sea ice types in Estonian coastal waters derived from sea ice maps of Estonian Weather Service
author
Feoktistova, Jana
keywords
riigi Ilmateenistus
jää kaart
Läänemere
Estonian Weather Service
ice chart
Baltic sea
supervisor
Zaitseva-Pärnaste ,Inga; Služenikina, Jekaterina
defence date
language