title
Erinevate terasest ja liimpuidust kandekonstruktsioonide dimensioneerimine ja maksumuse võrdlemine Kanepi Coop kaupluse näitel
Designing different steel and glulam load-bearing structures and comparing costs in example of Kanepi Coop store
author
Jaakson, Andrus
supervisor
defence date
language