title
Mikroteenuste disain riigisektoris Eesti Hariduse Infosüsteemi üldhariduse lõpudokumentide riikliku registri näitel
Microservice Design in the Public Sector, Based on the National Register for General Education Graduation Documents in the Estonian Education Information System
author
Viljaste, Liisa
defence date
language
department / college