title
Eesti pakenditootjate ekspordivõimekused plastpakendi tootjate näitel
Estonian packaging manufacturers export capabilities in the example of plastic packaging manufacturers
author
Aus, Liina
keywords
plastpakendi tootja
võtmeressursid
võtmevõimekused
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network