title
Fassaadide võrdlev mõõdistus tahhümeetria, maapealse fotogramm-meetria ja laserskaneerimisega
A comparative study of facade survey methods - tacheometry, terrestrial photogrammetry and laser scanning
author
Elmi, Liis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access