title
AS EM-Serv põhiprotsessi täiustamine protseduuranalüüsi meetodil
Improvement of Main Process using Procedure Analysis Methodology In Company EM-Serv AS
author
Kaarlõp, Taavi
keywords
protsessikeskne juhtimine
protseduurireeglid
struktureeritud individuaalintervjuu
process oriented management
rules of procedure
structured individual interview
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 06.06.2022. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Embargoed until 06.06.2022. Not available at academic unit