pealkiri
AS EM-Serv põhiprotsessi täiustamine protseduuranalüüsi meetodil
Improvement of Main Process using Procedure Analysis Methodology In Company EM-Serv AS
autor
Kaarlõp, Taavi
märksõnad
protsessikeskne juhtimine
protseduurireeglid
struktureeritud individuaalintervjuu
process oriented management
rules of procedure
structured individual interview
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 06.06.2022. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Embargoed until 06.06.2022. Not available at academic unit