title
Ärinduse bakalaureuseõppes peaeriala valik, üliõpilaste rahulolu ja seonduvad karjääriootused TalTech ärinduse üliõpilaste näitel
Choice of major in undergraduate business studies, students satisfaction and related career expectations on the example of TalTech business students
author
Kornijenko, Anna
supervisor
defence date
language
department / college