title
Reaalajalähedane ristmike kinnisõitmiste ennustamine kasutades konvolutsioonilisi närvivõrke
Near Real-time Intersection Congestion Prediction Using Convolutional Neural Networks
keywords
fooritsükkel
liikluse ennustamine
liikluse optimeerimine
ristmiku kinnisõitmine
traffic light cycle
traffic prediction
intersection blockage
supervisor
study program
defence date
language