title
Normaliseerimine läbi väärtustamise andmetüüpidele
Normalisation by evaluation for data types
keywords
lambda-arvutus
sõltuvate tüüpidega programmeerimine
normalisation
lambda calculus
dependently typed programming
supervisor
defence date
language
subunit
Tarkvarateaduse laboratoorium
Laboratory of Software Science