title
Ensüümviimistluse mõju erineva kiulise koostisega teksakangaste omadustele
The effect of enzyme treatment on the properties of denim fabrics with different fibre content
author
Ints, Franz Mathias
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 18.05.2027
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal