title
Põlevkiviõli bensiinifraktsiooni kondensatsiooniprotsessi optimeerimine Enefit280 õlitehases
Optimization of shale oil gasoline fraction condensation process at the Enefit280 oil plant
author
Demidovich, Igor
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal