title
Modifitseeritud paraboolikujuline päikesekollektor
Enhanced efficiency of a parabolic trough by rotation of the receiver
author
Anan, Omar Asaad Ragab Mahmoud
keywords
paraboolikujuline päikesekollektor
parabolic trough
defence date
language