title
Tänased Eesti merekonteineritega importijate kommunikatsioonipraktikad ning automatiseeritud digiplatvormi rakenduspotentsiaal Cargoson OÜ näitel
The communication practices of Estonian importers in maritime container logistics and the potential of automated digital platform on the example of Cargoson
author
Murulaid, Kristiina
supervisor
defence date
language