title
Laoprotsesside kaardistamine ja optimeerimine Logistika Pluss OÜ näitel
Warehouse process mapping and optimization on the example of Logistika Pluss LCC
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.