title
Catalytic Conversion of Recalcitrant Glycopolymers: Investigation of Saccharification and Isomerisation in Ionic Liquids
Tõrksate glükopolümeeride katalüütiline konversioon: sahharifikatsiooni ja isomerisatsiooni uurimine ioonsetes vedelikes
author
Kontson, Tiina
keywords
serial number
63/2021
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
defence date
21.12.2021
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/afdb8f5d-41a6-4bfb-9a66-05653b60c076
ISBN 978-9949-83-779-3 (PDF)
language
rights
CC BY-NC-SA