title
Kütuse etteande automatiseeritud proovivõtmise süsteem tehases Enefit 280
Automatic sampling system at fuel supply unit of Enefit 280 plant.Система автоматизированного пробоотбора на топливоподаче завода Enefit 280
author
Varaksin, Jaan
keywords
automatiseeritud proovivõtmise süsteem
tootlikkuse tõstmine
automatic sampling system
productivity increase
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Aksjonov, S.
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information