title
Süsteem süvaõppe efektiivsemate parameetrite komplekti valimiseks
Scanning for the most efficient set of parameters in deep learning
author
Gromova, Anastasia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.