title
Rahapoliitika mõju kinnisvarahindadele USA ja Ühendkuningriikide näitel
The impact of monetary policy on house prices in the United States and the United Kingdom
author
Põldsam, Gerdi
defence date
language