title
Таллинский Политехник № 17 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
09.05.1980
language