title
Masinatööstuse tarnijate valmidus EDI rakendamiseks
The readiness of machinery industry suppliers to implement EDI
author
Metstak, Mai-Liis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access