title
Covid-19 mõju Eesti siseriiklikule turismile 2020. aastal
Covid-19 impact to Estonian internal tourism in 2020
author
Schumann, Kristjan
supervisor
defence date
language