title
Sotsiaalmeedia mõjuisikute roll 18-25 aastaste Eesti noorte ostukäitumises
The role of social media influencers in the purchasing behavior of Estonian young people ages 18-25
author
Karo, Lisanna
supervisor
defence date
language