title
Optical Monitoring of Uremic Metabolites-Fluorophores during Dialysis: the Cases of β2-microglobulin, Pentosidine, and 4-Pyridoxic Acid
Ureemiliste metaboliitide-fluorofooride optiline jälgimine dialüüsi jooksul: β2-mikroglobuliini, pentosidiini ja 4-püridokshappe näited
description
Doctoral thesis 63/2018
Doktoritöö 63/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
08.11.2018
identifier
ISBN 9789949833306 (publication)
ISBN 9789949833313 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language