title
Tallinna Polütehnik Nr 5 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
17.02.1978
language