title
Hälbiva töökäitumise esinemise seotus personalitöötajate töönõudmiste, tööressursside ja tööst haaratusega
The relationship between workplace deviance and the job demands, job resources, and work engagement of HR employees
author
Tulaidan, Julia
defence date
language