title
Таллинский Политехник № 6 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
27.02.1981
language