title
Vöötkoode toetava laohalduse infosüsteemi juurutamine hulgikaubandusfirmas AS Prike
Implementation of a warehouse management information system supporting barcodes in the wholesale company AS Prike
author
Korenev, Nikita
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal