title
Kaubandushoone kuluoptimaalsete energiatõhususe miinimumtasemete analüüs
Cost efficiency analysis of grocery store meeting energy efficiency minimum requirements
author
Mändmets, Tomas
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network