title
Finantskirjaoskuse ja suure majandussurutise mõju leibkondade netosissetulekule Hispaanias ja Euroopa Liidus
Financial Literacy and the Effects of the Great Recession on Household Disposable Income in Spain and in the European Union
author
Rodrigo-Caldeira, Deborah
defence date
language