title
Tarnijate hindamine uue toote arendamise protsessis
Measuring supplier performance in new product development process
author
Aadli, Tõnis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information