title
Logistilise klienditeeninduse uuring Maersk Eesti AS näitel
Logistics customer service survey in the case of Maersk Estonia AS
author
Žitško, Jana
keywords
kliendirahulolu uuring
klienditeeninduse standardid
SERVQUAL meetod
GAP-analüüs
KANO-mudel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal