title
Sulfametizoli fotokatalüütiline degradatsioon Pd-dopeeritud titaandioksiidiga
Sulphamethizole photocatalytic degradation by Pd-doped titanium dioxide
author
Šumilova, Jelena
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information