title
Kasutajamugavuse hindamine Tallinna Tehnikaülikooli õppeinfosüsteemi näitel kasutades heuristilist ning silmade jälgimise meetodit
Evaluating the usability of the studies information system of Tallinn University of Technology by using eye tracking and heuristic methods
defence date
language