title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tedre tn 55 ehitatava korterelamu näitel
Analysis of Building Technology and Site Management based on the Case Study of an Apartment Building at 55 Tedre Street in Tallinn
author
Reppo, Johannes
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access