title
Projektijuhtimise küpsusmudeli arendamine agiilset metoodikat kasutavale tarkvarafirmale
Development of a project management maturity model for an agile software company
supervisor
defence date
language