title
Riik versus küberkuritegevus: regulatiivsete lähenemiste võrdlevanalüüs USA ja Venemaa näitel
The state vs cybercrime: comparing the regulatory approaches of USA and Russia
author
Chinchaladze, Nino
keywords
küberkuiriteod
küberaktivism
regulatiivsed lähenemised
cyberactivism
regulatory approaches
supervisor
Braun Mc Bride, Keegan David
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus