title
Biopõhiste plastide viskoelastsete omaduste uurimine
Study of Viscoelastic Properties of Biobased Plastics
author
Luus, Triine
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 23.05.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal