title
Maavara kaevandamisega seotud keskkonnamõjude analüüs ja leevendamise meetmed Arussaare ja Ruu maardlate kasutuselevõtul
The analysis of environmental impact and mitigation measures related to the extraction of mineral resources based on Arussaare and Ruu mineral deposits
author
Aarniste, Monika
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information