title
Veganjäätise valmistamine ja sensoorne analüüs
Vegan ice cream creation and sensoric evaluation
author
Rosenberg, Ivo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information