title
Töörahulolu uuringu läbiviimine Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses
Job Satisfaction Study in The Astangu Vocational Rehabilitation Centre
author
Elblaus, Katre
keywords
supervisor
defence date
language