title
Töötajate töörahulolu uuring rahvusvahelise ärinõustamise ettevõtte Trustworthy näitel
Research of Employee Job Satisfaction based on the Example of International Business Consulting Company Trustworthy
author
Kolomainen, Airi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit