title
Lisavalgustusega ülekäiguradade mõju liiklusohutusele Tallinna näitel
Pedestrian crossings with additional lightings impact on road safety in Tallinn
author
Tarkiainen, Riivo
keywords
pime aeg
lisavalgustid
night time
additional lighting
pedestrian crossings
technical lighting measurements
defence date
language