title
Rahvastikuregistri teenuste digitaliseerimine abielulahutuse avalduse esitamise näitel
Digitalization of Population Register Services on the Example of Filing a Divorce Application
author
Lehtpuu, Katrin
supervisor
defence date
language
department / college