title
Kliendilojaalsuse mõõtmine Postimehe digi- ja paberlehe tellijate näitel
Measuring customers loyalty on the example of digital- and paper orderers of newspaper Postimees
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus