title
Rakiste projekteerimine otshõõrdkeevitamiseks
Design of Jig for Friction Stir Welding
author
Kivi, Kairo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal