title
Äri- ja süsteemianalüüs otseturunduse võimekuse parendamiseks Elisa Eesti ASi näitel
Business and Systems Analysis for Improving Direct Marketing Capability on the Example of Elisa Eesti AS
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 20.05.2025
department / college