title
Kulusäästliku tootmise tehnikate kohaldatavuse analüüs suure varieeruvusega väikesemahulises tootmiskeskkonnas
Applicability analysis of Lean production tools in a high-mix low-volume production environment
author
Hanson, Martin
keywords
job shop
high-mix low volume
tailor-made products
defence date
language