title
Keskkonna julgeoleku seosed inimeste julgeolekuga - inimõiguste ja liberalismi aspektist vaadates
The Connections between Environmental Security and Human Security as seen from the Aspects of Human Rights and Liberalism
author
Kõima, Mari
keywords
supervisor
defence date
language