title
Elamumess kui kohaturunduse strateegia. Juhtumiuuring: Tuusula linn 2020
Housing Fair as a place marketing strategy: A Case Study of Tuusula Municipality 2020
author
Ala-Vähälä, Hilma Sofia
keywords
place making
housing exhibition
event marketing
urban development
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus